Voor onze dienstverlening op het gebied van bewindvoering hanteren we de richtlijnen voor tarieven behorende bij het takenpakket voor professionele bewindvoerders die aangesloten zijn bij de branchevereniging. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) en worden jaarlijks geïndexeerd.